ROZWÓJ PRODUKTÓW I PROCESÓW

Najważniejsze fakty w skrócie:

  • Szybka reakcja na zapytania klientów
  • Inżynieria według zasady „design to cost“
  • Wysokie kompetencje w dziedzinie projektów, narzędzi i materiałów
  • Wydajne planowanie procesów
  • Własne projekty, konstrukcje i produkcja
  • Rozwój jakości celem optymalizacji produktów i procesów

Przekrojowa analiza

Już podczas otrzymania zapytania najważniejsza jest dla nas techniczna wykonalność produktu. Aby udzielić szybkiej, przemyślanej i rzetelnej odpowiedzi, każdy nowy projekt oceniany jest przez przekrojowy zespół. Analizuje się przy tym czynniki takie jak wykonalność projektu, czas trwania i miejsce produkcji, podobnie jak ewentualny dalszy rozwój i optymalizacja produktu bądź procesu.


Opracowywanie i optymalizacja produktów

W Härter doświadczeni pracownicy udzielają wsparcia zespołowi projektowemu klienta w zakresie inżynierii i optymalizują nowe projekty zgodnie z zasadą „design to cost“. Oprócz samego produktu uwzględnia się przy tym także proces produkcyjny, materiał i powłokę, podobnie jak wykonalność pod kątem coraz bardziej rygorystycznych wymogów z zakresu zanieczyszczeń resztkowych. Celem naszego zespołu inżynierskiego jest optymalizacja produktu oraz opracowanie możliwie najlepszego procesu produkcyjnego, aby podnieść jakość produktu, a z drugiej strony zaoszczędzić na kosztach produkcji.


Efektywne planowanie procesów

Tylko wtedy mogą Państwo polegać na efektywnej realizacji swojego projektu, gdy od samego początku zostaną dobrze przemyślane wszystkie procesy. Dlatego w Härter kompetentny zespół projektowy planuje każdy krok w przebiegu procesu:

  • Wybór surowca
  • Zdefiniowanie sposobu użycia i połączenia materiałów
  • Określenie kroków produkcyjnych i procesu produkcyjnego
  • Zdefiniowanie opakowania odpowiedniego dla części i zaplanowanie logistyki

Konstrukcja narzędzi i urządzeń

Härter posiada kompetencje w zakresie projektowania i produkcji wszelkiego rodzaju narzędzi i urządzeń specjalnych, przystosowane do inżynierii i planowania procesów i bazujące na tych dziedzinach. Dzięki temu otrzymają Państwo od nas kompleksowe usługi z zakresu inżynierii i mogą być pewni, że dysponują idealnym sprzętem do efektywnej realizacji swojego projektu.


Optymalizacja procesów

Nowe technologie, nowe materiały, nowe procedury: Rozwój techniczny jest bardzo dynamiczny. Zgodnie z procesem stałego ulepszania (continuous improvement process) ciągle optymalizujemy nasze procesy produkcyjne. Podczas nowych projektów korzystamy oczywiście z wiedzy zdobytej w trakcie procesu stałego ulepszania – zarówno w odniesieniu do procesów i technologii, jak i do planowania jakości.