TECHNIKA TŁOCZENIA

Rzut oka na najciekawsze fakty:

  • Technika tłoczenia i formowania najbardziej precyzyjnych części tłoczonych, giętych i ciągniętych
  • Ponad 130 wysokowydajnych pras o tonażu 25 – 400 t
  • Obróbka wszelkich materiałów poddawanych tłoczeniu o grubości blachy między 0,02 a 3 mm