OCHRONA OSÓB SYGNALIZUĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Prawidłowe i zgodne z przepisami postępowanie jest najwyższym priorytetem w Grupie HÄRTER i stanowi podstawę naszego sukcesu.

Przekazywanie poważnych informacji o naruszeniach zgodności z przepisami może pomóc w przeciwdziałaniu im na wczesnym etapie, a tym samym zapobiec lub przynajmniej znacznie ograniczyć szkody dla firmy, jej pracowników i partnerów biznesowych.

Masz możliwość zgłaszania nieprawidłowych zachowań w dowolnym momencie. W tym celu zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem kilku kanałów.

Podczas analizy i przetwarzania zgłoszeń przywiązujemy szczególną wagę do ochrony interesów i poufności. Nie tolerujemy nacisków na osoby zgłaszające przypadki naruszeń ani wynikających z nich niedogodności, aby nie musiały one obawiać się żadnych sankcji w związku ze zgłoszeniem.

Zachęcamy do odpowiedzialnego korzystania z systemu zgłaszania nieprawidłowości. Umożliwia to anonimowe przesłanie zgłoszenia, a także zapewnia wiarygodną komunikację.

Utworzyliśmy następujący kanał zgłaszania nieprawidłowości:

 

Cyfrowy system zgłaszania nieprawidłowości

Ewentualne naruszenia przepisów i regulacji można zgłaszać anonimowo za pośrednictwem cyfrowego systemu zgłaszania nieprawidłowości. Internetowy system sygnalizowania nieprawidłowości jest dostępny pod adresem haerter-397.hinweis.one.