DEKLARACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA STRONY GŁÓWNEJ


1. NAZWA I DANE KONTAKTOWE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych osobowych dotyczy przetwarzania danych przez:

Podmiot odpowiedzialny:
Härter Stanztechnik GmbH & Co. KGaA und Werkzeugbau GmbH
(zwany dalej: HÄRTER),
Gutenbergstr. 8 + 6,
D-75203 Königsbach-Stein,
Niemcy

Email: info@remove-this.haerter.com
Telefon: +49 (0)7232 / 30460
Faks: +49 (0) 7232 / 3046 6422

Zakładowy inspektor danych osobowych dla firmy HÄRTER ma biuro pod adresem:
Härter Stanztechnik GmbH & Co. KGaA,
Gutenbergstraße 8,
75203 Königsbach-Stein,
Niemcy

dla inspektora ochrony danych
względnie pod adresem e-mail datenschutzbeauftragter@remove-this.haerter.com.

2. ZBIERANIE I ZAPIS DANYCH OSOBOWYCH ORAZ RODZAJ I CEL ICH UŻYCIA

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie WWW umożliwiamy użytkownikowi strony kontakt poprzez e-mail lub formularz kontaktowy https://haerter.com/pl/kontakt/. W tym przypadku zapisane zostają tylko informacje podane przez użytkownika. E-mail użytkownika strony wykorzystujemy tylko do przetworzenia jego zapytania oraz do ewentualnych kolejnych pytań. Dane użytkownika strony zostają następnie skasowane, jeżeli nie wyrazi on zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie. Nie dokonujemy również synchronizacji tak zebranych danych osobowych z danymi zebranymi przez inne komponenty naszej strony WWW.

„Państwa dane osobowe są przesyłane na naszej stronie internetowej za pośrednictwem tak zwanego systemu zabezpieczeń SSL (Secure Socket Layer) przez Internet. W rezultacie nie jest możliwe zgodnie z aktualnym stanem uzyskanie dostępu podczas transferu do danych przez osoby nieuprawnione.“

Dane serwera / pliki dzienników serwera

Ze względów technicznych rejestrowane są m.in. następujące dane, które przeglądarka użytkownika strony przekazuje dla nas lub dla naszego dostawcy usług internetowych. Do tych danych należą:

 • typ przeglądarki i wersja, używany system operacyjny,
 • strona WWW, z której użytkownik nas odwiedza (odsyłacz URL),
 • strona WWW, którą odwiedza użytkownik,
 • data i godzina dostępu,
 • adres IP użytkownika.

Te anonimowe dane zostają zapisane oddzielnie od ewentualnie pozyskanych danych osobowych i nie można ich przyporządkować do konkretnych osób. Dane te są analizowane do celów statystycznych w celu zoptymalizowania naszej strony WWW oraz naszej oferty. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzania tych danych jeżeli uzyskamy konkretną wiedzę o niezgodnym z prawem wykorzystaniu tych danych.

W momencie wyświetlenia naszej strony WWW www.haerter.com przeglądarka zainstalowana na urządzeniu końcowym użytkownika strony automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony WWW. Informacje te zostają czasowo zapisane w pliku dziennika. Następujące informacje zostają bez udziału użytkownika strony pobrane i zapisane do czasu ich automatycznego skasowania:

 • adres IP zgłaszającego się komputera,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i URL pobieranego pliku,
 • strona WWW, z której uzyskuje się dostęp (odsyłacz – URL),
 • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny użytkownika strony oraz nazwa dostawcy jego usług sieciowych.

Wymienione dane przetwarzane są przez nas w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia ze stroną WWW,
 • zapewnienie komfortowego użytkowania naszej strony WWW,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilizacji systemu oraz
 • inne cele administracyjne.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów zbierania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zbieranych danych do wyciągania wniosków identyfikujących użytkowników strony WWW.

Ponadto na naszej stronie WWW stosujemy pliki cookies. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 4 niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika strony nie są przekazywane osobom trzecim w innych celach, aniżeli wyżej wymienione. Dane osobowe użytkownika strony przekazywane są osobom trzecim tylko w przypadku, gdy:

 • użytkownik strony zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO wyrazi na to jednoznaczną zgodę,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO przekazanie danych osobowych służy do dochodzenia roszczeń lub obrony prawnej i nie ma podstaw do przypuszczenia, że użytkownik strony ma interesy o wyższym priorytecie ochrony w nieprzekazywaniu danych,
 • istnieje zobowiązanie prawne do przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c RODO, oraz
 • jest to dopuszczalne prawnie zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b RODO do realizacji stosunku umownego użytkownikiem strony WWW/klientem.

4. PLIKI COOKIES

Na naszej stronie WWW stosujemy pliki cookies. Są to małe pliki, które podczas odwiedzin naszej strony WWW są automatycznie tworzone przez przeglądarkę użytkownika strony i zapisywane na jego urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon i inne). Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów i innego szkodliwego oprogramowania.

W pliku cookie składowane są informacje, które generowane są w połączeniu ze specyficznym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy dzięki nim wiedzę o tożsamości użytkownika strony WWW.

Zastosowanie cookies służy z jednej strony do tego, aby korzystanie z naszej oferty było dla użytkownika/klienta bardziej przyjazne. Dlatego stosujemy tzw. cookies sesyjne, które pozwalają nam rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony z naszej strony głównej WWW. Pliki te są automatycznie kasowane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto także w celu optymalizacji oraz większej przyjazności użytkowania stosujemy cookies tymczasowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony przez pewien określony czas. Przy ponownych odwiedzinach naszej strony w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznawane jest, czy użytkownik strony już raz ją odwiedził i jakie dane i ustawienia zostały wprowadzone, aby uniknąć ponownego ich wprowadzania.

Ponadto cookies stosowane są w celu statystycznej rejestracji naszej strony oraz optymalizacji naszej oferty (patrz pkt. 5). Te pliki cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że dany użytkownik strony WWW już ją odwiedził. Pliki te zostają automatycznie skasowane po upływie zdefiniowanego czasu.

Dane przetwarzane przez cookies wymagane są do obrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Użytkownik strony WWW może jednak skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, że na jego komputerze cookies nie będą zapisywane lub przed utworzeniem cookies zawsze będzie pojawiała się informacja o konieczności wyrażenia na nie zgody. Całkowita dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że użytkownik nie będzie mógł wykorzystać wszystkich funkcji naszej strony WWW.

5. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

a) Narzędzia śledzące

Podane poniżej i stosowane przez nas działania śledzące wykonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO. Poprzez stosowane przez nas działania śledzące chcemy ukształtować naszą stronę stosownie do potrzeb oraz zapewnić jej ciągłą optymalizację. Ponadto działania śledzące wykonuje się w celu statystycznej rejestracji naszej strony WWW oraz optymalizacji naszej oferty. Interesy takie należy postrzegać jako uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.

Każdorazowe cele przetwarzania danych osobowych oraz ich kategorie są gromadzone przy pomocy odpowiednich narzędzi śledzących.

i) Google Analytics

W modyfikacji strony stosownie do potrzeb i ciągłej jej optymalizacji wykorzystujemy Google Analytics, narzędzie analityczne do stron WWW firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/pl/about/ ) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwane dalej „Google“). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkownika oraz cookies (patrz pkt. 4). Informacje utworzone przez cookie o wykorzystaniu przez użytkownika niniejszej strony WWW jak

 • typ i wersja przeglądarki,
 • wykorzystany system operacyjny,
 • odsyłacz URL (poprzednio oddwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • godzina zapytania serwera

zostają przesłane do serwera Google w USA i tam zapisane. Informacje są użyte do analizy wykorzystania strony WWW, utworzenia raportów o aktywności na stronie WWW oraz wykonania innych usług powiązanych z wykorzystaniem strony i Internetu w celu badania rynku i ukształtowania stron internetowych stosownie do potrzeb. Informacje te zostają w danym przypadku przesłane osobom trzecim, jeżeli jest to określone przepisami prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym przypadku adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane i w ten sposób nie jest możliwe ich przyporządkowanie (maskowanie IP).

Użytkownik strony WWW może zablokować tworzenie cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki; chcielibyśmy jednakże wskazać na to, że w takim przypadku nie będzie ewentualnie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji niniejszych stron WWW.

Ponadto użytkownik strony może zablokować rejestrację danych wytworzonych przez cookies i odnoszących się do wykorzystania strony WWW (włącznie z jego adresem IP) oraz przetwarzanie danych przez Google, poprzez pobranie i instalacje dodatku do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl ).

Poza instalacją dodatku do przeglądarki użytkownik może, szczególnie w przypadku mobilnych urządzeń końcowych, zablokować rejestrację danych przez Google Analytics, poprzez kliknięcie na ten link. W tym przypadku ustawiane jest cookie opt-out, blokujące rejestracje danych użytkownika podczas jego przyszłych wizyt na tej stronie WWW. Cookie opt-out obowiązuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony i jest zapisywane na urządzeniu użytkownika strony. Po skasowaniu cookies w tej przegląarce, użytkownik strony WWW musi ponownie ustawić cookie opt-out.
Dalsze informacje o ochronie danych osobowych związane z wykorzystaniem Google Analytics znajdują się w panelu pomocy Google Analitics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

ii) Google Adwords Conversion-Tracking

Do rejestracji wykorzystania naszej strony WWW w celach statystycznych i zoptymalizowania jej dla użytkownika wykorzystujemy ponadto narzędzie Google conversion-tracking. Google AdWords tworzy przy tym plik cookie (patrz punkt 4) na komputerze użytkownika, jeżeli trafił on na naszą stronę WWW poprzez ogłoszenie Google.

Te cookies tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą do identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony WWW klienta Adwords przy aktywnym pliku cookie, to Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął ogłoszenie i został przekierowany do tej strony.

Każdy klient Adwords otrzymuje inne cookie. Cookies nie mogą być zatem śledzone przez strony WWW klientów Adwords. Informacje pozyskane za pomocą cookie konwersji (conversion) służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na usługę śledzenia conversion-tracking. Klienci Adwords otrzymują informację o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani do strony z ustawionym tagiem usługi śledzenia conversion-tracking. Nie otrzymują oni jednak informacji, które pozwalają na identyfikację osobistą użytkowników stron.

Jeżeli użytkownik strony WWW nie zgadza się na zastosowanie procesu śledzenia, może zablokować tworzenie wymaganego do tego pliku cookie – przykładowo przez ustawienie przeglądarki, które ogólnie dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookies. Użytkownik strony WWW może również zdezaktywować cookies potrzebne do śledzenia conversion-tracking poprzez ustawienie przeglądarki blokujące cookies z domeny „www.googleadservices.com“. Pouczenie o ochronie danych osobowych dotyczące procesu conversion-tracking znajduje się pod adresem (https://services.google.com/sitestats/pl.html ).

6. WTYCZKI (PLUG-IN) MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO stosujemy wtyczki mediów społecznościowych Facebook, Twitter, Xing, Instagram i Linkedin, aby zwiększyć popularność naszego przedsiębiorstwa. Związany z tym cel reklamowy postrzegany jest jako uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych zapewnia właściwy dostawca usług społecznościowych. Włączenie wtyczki odbywa się metodą tzw. dwóch kliknięć, co umożliwia nam lepszą ochronę odwiedzających naszą stronę WWW.

a) Facebook

Na naszej stronie WWW występują wtyczki sieci społecznościowej Facebook umożliwiające wykorzystanie strony WWW w sposób bardziej personalny. W tym celu stosujemy przycisk „LUBIĘ TO“ lub „UDOSTĘPNIJ“. Jest to oferta Facebooka.

Po wyświetleniu naszej strony internetowej zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Zawartość wtyczki przekazywana jest przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika strony i włączana przez nią w stronę WWW.

Poprzez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że przeglądarka użytkownika wyświetliła daną stronę internetową naszej firmy, nawet jeżeli odwiedzający naszą stronę nie posiada konta na Facebooku lub akurat nie jest zalogowany na Facebooku. Informacja ta (włącznie z adresem IP użytkownika strony) zostaje przesłana przez przeglądarkę użytkownika do serwera Facebooka w USA i tam zapisana.

Jeżeli użytkownik strony WWW jest zalogowany na Facebooku, to wizyta na naszej stronie zostaje bezpośrednio przyporządkowana do jego konta na Facebooku. Użycie wtyczek, np. przycisków „LUBIĘ TO“ lub „UDOSTĘPNIJ“, powoduje również przesłanie odpowiedniej informacji bezpośrednio na serwer Facebooka, gdzie zostaje ona zapisana. Informacje zostają dodatkowo upublicznione przez Facebooka i wyświetlone dla znajomych użytkownika na Facebooku.

Facebook może wykorzystać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i dostosowania do potrzeb stron Facebook. W tym celu tworzone są profile wykorzystania, zainteresowań i odniesień, np. w celu analizy wykorzystania naszej strony przez użytkownika w odniesieniu do reklam wyświetlanych przez Facebooka, informacji innych użytkowników Facebooka o aktywności użytkownika naszej strony WWW oraz w celu wykorzystania innych usług związanych z wykorzystaniem Facebooka.

Jeżeli użytkownik strony nie życzy sobie, żeby Facebook przyporządkowywał informacje zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie do jego konta na Facebooku, to przed odwiedzeniem naszej strony WWW musi on wylogować się z Facebooka.
Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Facebooka oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień służące do ochrony prywatności użytkownika strony WWW zamieszczone są w informacjach o ochronie danych osobowych (https://www.facebook.com/about/privacy/ ) Facebooka.

b) Twitter

Na naszych stronach internetowych znajdują się wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter). Wtyczki Twittera (przyciski Tweet) można rozpoznać po logo Twittera. Zestawienie przycisków Tweet znajduje się tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons ).

Po wyświetleniu jednej z naszych stron internetowych zawierających taką wtyczkę, tworzy się bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika strony i serwerem Twittera. Twitter otrzymuje następnie informację, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę. Po kliknięciu przycisku Twittera „Tweet“ w trakcie zalogowania do konta na Twitterze, użytkownik może na swoim profilu Twittera stworzyć linki do treści zamieszczonych na naszych stronach. Dzięki temu Twitter może przyporządkować odwiedziny użytkownika do jego konta na Twitterze. Chcielibyśmy poinformować, że jako dostawca tych stron nie mamy żadnej wiedzy o zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Twitter.

Jeżeli użytkownik naszej strony WWW nie życzy sobie, aby Twitter przyporządkował odwiedziny na naszej stronie, prosimy o wylogowanie się z konta Twittera przed odwiedzinami na naszej stronie.

Dalsze informacje na ten temat znajdują się w deklaracji ochrony danych osobowych Twittera (https://twitter.com/privacy).

c) Komponenty polecające Xing

Nasza strona WWW wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcją usługi jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy Podczas każdego pojedynczego wyświetlenia strony posiadającej takie komponenty przeglądarka użytkownika pobiera odpowiedni opis tych komponentów od XING.

Według naszej wiedzy podczas wizyty na naszej stronie WWW XING nie zapisuje danych osobowych użytkowników wyświetlających stronę. XING nie zapisuje również adresów IP.

Przyciski udostępnienia XING

Na niniejszej stronie WWW zastosowano przycisk udostępnienia „XING Share “. W momencie wyświetlenia niniejszej strony internetowej przeglądarka użytkownika tworzy krótkoterminowe połączenie z serwerami XING AG („XING“), które umożliwiają realizację funkcji związanych z udostępnianiem przyciskiem „XING Share“ (szczególnie dotyczących obliczenia/wyświetlenia ilości odwiedzin). XING nie zapisuje danych osobowych użytkownika strony WWW w momencie wyświetlenia przez niego niniejszej strony internetowej. XING nie zapisuje także adresów IP. Serwis nie dokonuje również analizy wykorzystania strony poprzez cookies powiązane z przyciskiem „XING Share “. Aktualne informacje o ochronie danych osobowych dotyczące wykorzystania „XING Share “ i informacje uzupełniające można pobrać na tej stronie internetowej:
www.xing.com/app/share

Aby zablokować możliwość powiązania przez XING odwiedzin na naszej stronie z kontem użytkownika XING, należy przed wejściem na naszą stronę wylogować się ze swojego konta XING.

d) Instagram

Na naszej stronie wykorzystane są także wtyczki sieci społecznościowej („plug-ins“) Instagram, która administrowana jest przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Wtyczki te są oznaczane logiem Instagram przykładowo w formie „kamery Instagram“.
Po wyświetleniu naszej strony internetowej zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Instagram Zawartość wtyczki przekazywana jest przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączana przez nią w stronę WWW. Poprzez włączenie wtyczki Instagram otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła daną stronę internetową naszej firmy, nawet jeżeli odwiedzający naszą stronę nie posiada konta na Instagramie lub akurat nie jest zalogowany na Instagramie.

Informacja ta (włącznie z adresem IP użytkownika strony WWW) zostaje przesłana przez przeglądarkę użytkownika do serwera Instagrama w USA i tam zapisana. Jeżeli użytkownik strony jest zalogowany na Instagramie, to wizyta na naszej stronie zostaje bezpośrednio przyporządkowana do jego konta na Instagramie. Użycie wtyczek, np. przycisku „Instagram“, powoduje również przesłanie odpowiedniej informacji bezpośrednio na serwer Instagram, gdzie zostaje ona zapisana.

Ponadto informacje zostają opublikowane na koncie Instagrama użytkownika, gdzie znajdują się jego dane kontaktowe.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, żeby Instagram przyporządkowywał informacje zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie do jego konta na Instagramie, to przed odwiedzeniem naszej strony WWW musi on wylogować się z Instagrama.
Dalsze informacje na ten temat znajdują się w deklaracji ochrony danych osobowych Instagrama (https://help.instagram.com/155833707900388 ).

e) LinkedIn

Nasza strona WWW wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą usługi jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Jeżeli użytkownik strony kliknie przyciski rekomendacji “Recommend” LinkedIn i jest zalogowany na LinkedIn, to LinkedIn ma możliwość przyporządkowania wizyty na stronie do danego konta użytkownika. Chcielibyśmy poinformować, że jako dostawca tych stron nie mamy żadnego wpływu i żadnej wiedzy o zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez LinkedIn.

Dalsze informacje na ten temat znajdują się w deklaracji ochrony danych osobowych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Aby zablokować możliwość powiązania przez LinkedIn odwiedzin na naszej stronie z kontem użytkownika LinkedIn, musi on wejściem na naszą stronę wylogować się ze swojego konta LinkedIn.

Komponenty polecające LinkedIn

Na naszej stronie wykorzystujemy komponenty sieci LinkedIn. LinkedIn jesty serwisem firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas każdego pojedynczego wyświetlenia strony posiadającej takie komponenty przeglądarka użytkownika pobiera odpowiedni opis tych komponentów od LinkedIn.
Poprzez tą operację LinkedIn otrzymuje informację, które konkretne nasze strony zostały właśnie wyświetlone.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

Użytkownik strony ma prawo:

 • zgodnie z art. 15 RODO do zażądania od nas informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności może on zażądać szczegółowych informacji o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym udostępniane są lub będą dane, planowanym okresie zapisu, istnieniu prawa do poprawy, skasowania, ograniczenia lub sprzeciwu od przetwarzania danych, istnieniu prawa zaskarżenia przetwarzania danych, ponadto prawa do informacji o pochodzeniu danych użytkownika, jeżeli dane te nie zostały zebrane przez nas oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego o przetwarzaniu danych włącznie z profilingiem;
 • zgodnie z art. 16 RODO do żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia zapisanych przez nas danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO do żądania skasowania zapisanych u nas danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest wymagane do egzekwowania prawa do swobodnej wypowiedzi i informacji, do spełnienia zobowiązania prawnego na podstawie interesu publicznego, do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, użytkownik strony kwestionuje ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba zainteresowana odrzuca ich skasowanie a my danych tych już nie potrzebujemy, użytkownik strony potrzebuje ich jednak do dochodzenia lub obrony interesów prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO użytkownik strony sprzeciwił się przetwarzaniu danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO do żądania uzyskania od nas udostępnionych nam przez niego danych osobowych w standardowo strukturalnym formacie cyfrowym lub przekazania ich dla innego podmiotu odpowiedzialnego;
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO użytkownik strony może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych. Decyzja taka powoduje, że w przyszłości nie będzie kontynuowane przetwarzanie danych oparte na udzielonej wcześniej zgodzie i
 • zgodnie z art. 77 RODO do zaskarżania nieprawidłowości we właściwym organie nadzorującym. Skargę taką można z reguły złożyć w organie nadzorującym właściwym dla miejsca zamieszkania lub pracy użytkownika strony lub bezpośrednio do poprzez formularz kontaktowy pod adresem https://haerter.com/pl/kontakt/.

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Jeżeli dane osobowe użytkownika strony przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO, to ma on prawo zgodnie z art. 21 RODO złożyć sprzeciw od przetwarzania danych osobowych, jeżeli istnieją powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub w przypadku gdy jego sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W ostatnim przypadku użytkownik ma generalne prawo sprzeciwu, które będzie przez nas respektowane bez podania szczególnych okoliczności. Jeżeli użytkownik strony chce sprzeciwić się lub odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, musi jedynie napisać odpowiedni e-mail na adres datenschutzbeauftragter@remove-this.haerter.com

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W naszym przedsiębiorstwie stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zabezpieczają dane użytkownika strony przed przypadkową lub umyślną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są cały czas udoskonalane pod względem technologicznym. Nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania poufności i ochrony danych osobowych. Jeżeli spełnione są warunki prawne dane osobowe są niezwłocznie kasowane.

10. AKTUALNOŚĆ I ZMIANA NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych jest aktualna od maja 2018 r. Dalsza modyfikacja naszej strony WWW i oferty lub zmiana przepisów prawnych lub administracyjnych może spowodować konieczność zmiany niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych. Aktualna wersja deklaracji ochrony danych osobowych w każdej chwili dostępna jest na naszej stronie WWW pod adresem www.haerter.com w rubryce Ochrona danych osobowych (link: https://haerter.com/pl/datenschutz/ ) dla użytkownika strony, który może ją pobrać i wydrukować.