WARTOŚCI WYZNAWANE PRZEZ HÄRTER: Z TYM SIĘ UTOŻSAMIAMY

Odnosimy sukcesy, ponieważ stwarzamy wartości – dla naszych klientów, pracowników, dostawców i naszej spółki.


Człowiek i środowisko

 • Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników
 • Szacunek dla naszego środowiska

Zorientowanie na klienta

 • Długotrwałe partnerstwa bazujące na wartościach
 • Zadowolenie klientów dzięki umiejętnościom i jakości naszej pracy

Wiarygodność

 • Dotrzymujemy danego Państwu słowa
 • Uczciwość we wszystkich relacjach dzięki odwadze do prawdy

Zaufanie

 • Zaufanie i szacunek wobec klientów, pracowników i partnerów
 • Mądre zarządzanie dla równowagi w przekazywaniu odpowiedzialności i kontroli.

Tolerancja

 • Wielonarodowość w działaniu dzięki wzajemnemu szacunkowi i wymianie doświadczeń
 • Wzbogacenie firmy działalnością międzynarodową i współpracą z różnymi kulturami

Stabilność

 • Dla wspólnej przyszłości
 • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez nagradzanie odwagi i kreatywności

Podstawowe zasady zarządzania środowiskiem oraz energią


Compliance