ŚRODOWISKO NATURALNE

Operacyjna ochrona środowiska i redukcja zużycia energii mają w firmie Härter bardzo wysoki priorytet: zależy nam na oszczędzaniu zasobów, unikaniu szkód w środowisku i ochronie zdrowia. Posiadamy certyfikaty zgodności z normami DIN EN ISO 14001 i ISO 50001 w zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskiem i energią.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASTĘPNĄ GENERACJĘ: OCHRONA ZASOBÓW

Powietrze, woda i energia to cenne zasoby, których nie należy niepotrzebnie marnować. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do efektywnego i oszczędnego wykorzystania tych zasobów – od zakupu i wykorzystania energii, poprzez dobór technologii, aż po budowę i eksploatację naszych instalacji. Ponadto zapewniamy, że surowce są poddawane recyklingowi. Każdy pracownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za utylizację w sposób przyjazny dla środowiska na swoim obszarze odpowiedzialności.


PRODUKTY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA – W CAŁYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI

Produkty są naprawdę przyjazne dla środowiska tylko wtedy, gdy cały łańcuch wartości jest realizowany w sposób energooszczędny, przyjazny dla klimatu i wolny od zanieczyszczeń. W firmie Härter można na tym polegać: Gwarantujemy, że obowiązujące przepisy ochrony środowiska są przestrzegane podczas projektowania i produkcji, jak również podczas całego procesu produkcyjnego.


ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I ENERGIĄ Z LITERĄ I PIECZĘCIĄ: CERTYFIKATY

Jeśli chodzi o ochronę środowiska i zachowanie zasobów, naszym nadrzędnym celem jest stać się lepszym i lepszym. Konsekwentnie realizujemy to założenie za pomocą ciągłych działań doskonalących i posiadamy certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 14001 oraz ISO 50001. DIN EN ISO 14001 obejmuje również zakłady produkcyjne w Polsce, Chinach i USA. W ramach naszego zarządzania środowiskowego, na przykład, stosowane są środki czyszczące nie powodujące zanieczyszczeń, a substancje niebezpieczne i szkodliwe są w dalszym ciągu redukowane. W ramach zarządzania energią, zużycie energii zostało zmniejszone dzięki nowemu systemowi oświetlenia i optymalizacji czasu ustawiania w produkcji.