Ochrona danych osobowych

Serdecznie witamy – cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.
Ochrona Państwa prywatności jest dla nas szczególnie ważna. Dotyczy to również Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Pragniemy zatem, aby procesy przetwarzania danych na naszej stronie były dla Państwa przejrzyste. Następnie chcielibyśmy objaśnić, jakie działania podejmujemy, aby chronić Państwa dane osobowe i z jakich danych w ogóle korzystamy.  Zobowiązujemy się do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę internetową. Zapisane dane udostępniane są osobom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszej deklaracji. Oczywiście nie udostępniamy żadnych danych osobowych swoim partnerom ani firmom reklamowym. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania informacji podanych w niniejszej deklaracji do zmian ustawowych lub zmian w orzecznictwie, bez uprzedniego powiadomienia. Obowiązuje wersja aktualnie tutaj opublikowana.

Wskazówka dot. ochrony danych osobowych: podstawa prawna

(niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych – Bundesdatenschutzgesetz –
i niemiecka ustawa o mediach elektronicznych – Telemediengesetz -)
niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych, a w konsekwencji także niemiecka ustawa o mediach elektronicznych służą ochronie danych osobowych. Są to dane odnoszące się do osób fizycznych. Dane osób prawnych nie podlegają takiej ochronie. Dane osobowe stanowią informacje, które można przyporządkować do Pana/Pani osoby (np. imię, numer telefonu lub adres e-mail). Informacje, które nie są bezpośrednio związane z Pana/Pani tożsamością, (jak na przykład artykuły wybrane przez Pana/Panią na stronie internetowej), nie są danymi osobowymi.

Kwestie zasadnicze

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas określonych danych. W zamian za to zobowiązujemy się korzystać wyłącznie z danych absolutnie niezbędnych i w każdych okolicznościach chronić Państwa dane. Podczas samej wizyty na naszej stronie nie pobieramy żadnych danych osobowych. Mogą Państwo więc korzystać z naszej strony, nie podając swojej tożsamości. Poznajemy wyłącznie nazwę dostawcy usług internetowych oraz adres IP wykorzystany do wizyty na naszej stronie, stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzają oraz strony internetowe, z których Państwo u nas korzystają. Informacje te opracowywane są w celach statystycznych, aby stale ulepszać naszą ofertę. Jako użytkownik pozostaje Pan/Pani anonimowy. Dopiero gdy ze strony kontaktowej zostanie do nas wysłana wiadomość, pobieramy pewne dane osobowe, potrzebne do wykonania usługi.

Gromadzenie i przetwarzanie danych nieosobowych

Podczas każdej wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, tzn. podczas każdego wykorzystania pliku lub próby wykorzystania pliku na tym serwerze, zapisywane są dane dot. tego zdarzenia w naszym pliku dziennika. Dane te nie obejmują danych osobowych; nie możemy zatem połączyć danych z konkretnym użytkownikiem. Nie próbujemy także zdobyć takich informacji. Gdy użytkownik wchodzi na stronę zapisywane są następujące dane:

  • nazwa wykorzystanego pliku
  • data i godzina wizyty
  • ilość przeniesionych danych
  • czy próba wykorzystania pliku była udana
  • przyczyny, dla których próba ew. była nieudana
  • nazwa dostawcy usług internetowych
  • ew. system operacyjny i oprogramowanie przeglądarki komputera
  • oraz strona internetowa, z której użytkownik nas odwiedza

Wszystkie wymienione dane opracowywane są wyłącznie do celów statystycznych przez nas i naszych usługodawców. Korzystamy z tych danych, aby ulepszać dla Państwa naszą stronę internetową.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych oraz przeznaczenie danych

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie wtedy, gdy podadzą nam je Państwo na naszej stronie kontaktowej. Wszystkie dane osobowe udostępnione podczas wizyty na firmowej stronie internetowej są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z odnośnymi postanowieniami z zakresu ochrony danych osobowych oraz wyłącznie w celach związanych ze zleconymi przez Państwa usługami i z opracowaniem Państwa zapytania. Podczas opracowywania Państwa zapytań oraz korzystania przez Państwa z naszych usług zasięgamy pomocy naszych usługodawców. Usługodawcy są umownie zobowiązani do przestrzegania niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą oraz jeżeli osoby trzecie zobowiązały się wobec nas do przestrzegania obowiązujących postanowień ustawowych z zakresu ochrony danych osobowych. Mogą Państwo zdecydować, czy zgodzą się na przekazywanie swoich danych osobowych osobom trzecim. Przetwarzanie oraz wykorzystywanie Państwa danych do celów doradczych, reklamowych i badań rynku następuje wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie udzielili Państwo na to zgody. Dane nie są przetwarzane w krajach spoza UE. W razie pytań związanych z ochroną danych osobowych nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych jest do Państwa dyspozycji: DSB@ haerter.com